Ředitelství

Návrat do školy

Další z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ČR umožňuje od 8. 6. 2020 opět osobní přítomnost žáků ve školách za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Vzhledem k tomu, že do 12. 6. 2020 na naší školy proběhnou maturitní zkoušky a přijímací řízení, uskutečníme tyto konzultace až v termínu od 15. 6. 2020. Konkrétní harmonogram konzultací (v jejich rámci se může řešit i výsledné hodnocení) a podmínky dodržování hygienických nařízení budou k dispozici nejpozději ve středu 10. 6. 2020 na webu školy a také v Bakalářích. Od 15. 6. 2020 už se již nebudou zadávat žádné úkoly v rámci dálkové výuky.

Těšíme se na setkání!

Informace o přijímacím řízení 2020

Informace o termínech přijímací zkoušky do primy 2020/2021 jsou k dispozici zde:
Informace o přijímacím řízení 2020

Informace o organizaci vzdělávacích aktivit pro oktávu v období od 11. 5. 2020-29. 5. 2020

Vzhledem k obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků středních škol na vzdělávání, za účelem přípravy k maturitní zkoušce, zveřejňuji v přílohách této zprávy hlavní informace pro její uskutečnění.

Jan Vybíral
ředitel školy

Informace pro žáky

Rozvrh konzultací

Metodika pro ochranu zdraví od MŠMT

Pěkné Velikonoce!

Milí studenti,

děkuji vám za vaši dosavadní práci, a i přes současnou situaci přeji vám všem pěkné Velikonoce. Zároveň připomínám, že kromě Google Classroom fungujeme také přes naše školní emaily, používejte je tedy prosím místo svých soukromých účtů, je to pro naši společnou komunikaci jistější varianta. Pro oficiální zprávy (nikoliv výuku) samozřejmě nadále existují také Bakaláři, proto se po Velikonocích každý den do všech těchto aplikací přihlašujte.

Jan Vybíral
ředitel školy

Poděkování

Máme za sebou téměř měsíc fungování školy tzv. na dálku. Počáteční nejistoty v této nové roli jsme již překonali a nyní se snažíme zdokonalovat v používání zvolené online platformy pro vzdálenou výuku. Je tedy ten správný čas k tomu, abych touto cestou vyzdvihnul a ocenil náročnou práci našich učitelů, kteří svým přístupem zajišťují pokračování kvalitního vzdělávání na židlochovickém gymnáziu i v této složité době. Samozřejmě velmi chválím také naše studenty a jejich rodiče. Děkuji vám za to, že jste se téměř všichni dokázali postavit k této výzvě čelem, komunikujete, pomáháte nám a dokážete třeba i odpustit chyby. Bez vaší spolupráce bychom nemohli výuku na dálku úspěšně realizovat.

Zůstaňme silní!

Jan Vybíral
ředitel školy

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci se tento týden třídní schůzky nemohou uskutečnit.

Informace k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči a zákonní zástupci,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vyšel zákon č. 135/2020 Sb., který se věnuje mimo jiné také přijímacímu řízení v letošním roce. Plné znění tohoto zákona i jeho výklad najdete na webových stránkách MŠMT. Dovolte mi prosím, abych Vás o některých důležitých skutečnostech informoval také touto cestou:

- Přijímací zkouška se uskuteční nejdříve 14 dnů od obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín musí nejprve stanovit ministerstvo.
- Uchazeč bude konat zkoušku pouze v jednom termínu, a to na škole, kterou si v přihlášce zvolil na prvním místě. Výsledek této zkoušky se bude vztahovat i ke škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě.
- Pro uchazeče, kteří uvedli naši školu v přihlášce na prvním místě, pošleme pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním.
- Pro uchazeče, kteří uvedli naši školu v přihlášce na druhém místě, pošleme emailem identifikační kód, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
- O přijetí či nepřijetí ke studiu se bude rozhodovat podle platných kritérií, které zůstávají beze změny.
- Výsledky přijímací zkoušky obdrží škola 7. kalendářní den po jejím konání, následující den budeme vydávat rozhodnutí.
- Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, po této lhůtě nárok na přijetí zaniká.
- Pro urychlení procesu nelze podávat odvolání proti rozhodnutí, případná volná místa nabídne škola podle výsledkové listiny.

Vzdělávání na dálku

Naše gymnázium bude po dobu opatření ministerstva zdravotnictví v podobě uzavření škol provozovat vzdělávání na dálku pomocí balíku online aplikací společnosti Google, tzv. G Suite for Education. Věříme, že nám tyto nástroje umožní co nejlépe překonat současnou výjimečnou situaci. Budeme rádi za zpětnou vazbu, v případě potřeby prosím oslovujte jednotlivé učitele či vedení školy. Aplikace Bakaláři zůstává v provozu pro oficiální komunikaci.

Jan Vybíral

Komunikace s vedením školy

Vážení rodiče, milí studenti,

vzhledem k uzavření školy připomínám, že s vedením školy můžete nadále komunikovat prostřednictvím emailu info@gymnzidlo.cz, případně telefonicky na mobilním čísle 608360896.

Jan Vybíral
ředitel školy

Upozornění pro žáky školy!

Vzhledem k současné situaci připomínám, že hlavním komunikačním nástrojem je prostředí Komens v systému Bakaláři. Prosím tedy o to, aby se každý žák pravidelně (alespoň jednou denně) do tohoto systému přihlásil.