Upozornění pro žáky školy!

Vzhledem k současné situaci připomínám, že hlavním komunikačním nástrojem je prostředí Komens v systému Bakaláři. Prosím tedy o to, aby se každý žák pravidelně (alespoň jednou denně) do tohoto systému přihlásil.