Veškeré studijní materiály pro tercii a kvartu do biologie najdete na Moodlu.

 

Biologická olympiáda:

Terciáni a kvartáni spadají do kategorie C, kterou má na starosti p. uč. Provazníková. Test školního kola a praktická laboratorní úloha proběhnou v týdnu 8. – 12. února 2016, bude upřesněno. Zatím pilně pročítejte Studijní text pro kategorie C a D Biologické olympiády, znalosti v něm nabyté zužitkujete při psaní testu, dále studujte Seznam organismů k poznávačce, která je také součástí školního kola. Ti nejlepší pak zpracují Vstupní úkol do okresního kola a budou reprezentovat naši školu.