Erasmus +

Gymnázium Židlochovice se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu  ERASMUS +, který podporuje projekty mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. Schvalovací komise české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha)  přidělila grant vzdělávacím institucím, které se přihlásily do výzvy 2016 a předložily nejlépe připravené projekty. Naše škola získala požadovaný grant v plné výši.

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou  součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující zúčastní díky finanční podpoře Evropské unie jazykově-metodologických a jazykových kurzů v zemích EU (Velká Británie: Anglie, Irsko, Skotsko;  Německo, Malta a Francie).

Hlavním cílem projektu  je průběžné zlepšování jazykových a metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Projekt počítá také se zkvalitněním  jazykové vybavenosti učitelů jiných předmětů, které jsou v oblasti terminologie úzce provázány s angličtinou. Učitelé budou nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při řešení studentských vědeckých prací  v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů  je cílem projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů naší školy se vzdělávacími programy jiných zemí EU.

Program ERASMUS +
Klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce Mobilita
Aktivita Mobilita pracovníků škol
Výzva 2016
Číslo projektu 2016-1-CZ01-KA101-022989
Název projektu Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů
Začátek projektu 1. října 2016
Konec projektu 30. září 2018

Díky finanční podpoře Evropské komise se čtyři vyučující našeho gymnázia během zúčastnili těchto intenzivních jazykově-metodických kurzů angličtiny:

Mgr. Hana Žampachová        Irsko (Dublin)             16. 7. 2017 – 29. 7. 2017          závěrečná zpráva zde

Mgr. Dana Pauková               Malta (St. Julian’s)     12. 8. 2017 – 26. 8. 2017          závěrečná zpráva zde

Mgr. Zuzana Mezulianiková  Skotsko (Edinburgh)  9. 7. 2017 – 22. 7. 2017          závěrečná zpráva zde

Mgr. Miroslava Nechvílová   Anglie (Brighton)       29. 7. 2017 – 12. 8. 2017          závěrečná zpráva zde

V následujících letech bychom se rádi zaměřili na podporu výuky také druhého cizího jazyka. Vyslali jsme proto vyučující francouzštiny a němčiny na studijní jazykově metodické pobyty:

Mgr. Miroslava Nechvílová    Francie (Vichy)         5. – 17. 8. 2018                               závěrečná zpráva zde

Mgr. Hana Žampachová         Německo (Lindau)   5. – 17. 8. 2018                               závěrečná zpráva zde