Návrat do školy

Další z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ČR umožňuje od 8. 6. 2020 opět osobní přítomnost žáků ve školách za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Vzhledem k tomu, že do 12. 6. 2020 na naší školy proběhnou maturitní zkoušky a přijímací řízení, uskutečníme tyto konzultace až v termínu od 15. 6. 2020. Konkrétní harmonogram konzultací (v jejich rámci se může řešit i výsledné hodnocení) a podmínky dodržování hygienických nařízení budou k dispozici nejpozději ve středu 10. 6. 2020 na webu školy a také v Bakalářích. Od 15. 6. 2020 už se již nebudou zadávat žádné úkoly v rámci dálkové výuky.

Těšíme se na setkání!