Informace k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči a zákonní zástupci,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vyšel zákon č. 135/2020 Sb., který se věnuje mimo jiné také přijímacímu řízení v letošním roce. Plné znění tohoto zákona i jeho výklad najdete na webových stránkách MŠMT. Dovolte mi prosím, abych Vás o některých důležitých skutečnostech informoval také touto cestou:

- Přijímací zkouška se uskuteční nejdříve 14 dnů od obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín musí nejprve stanovit ministerstvo.
- Uchazeč bude konat zkoušku pouze v jednom termínu, a to na škole, kterou si v přihlášce zvolil na prvním místě. Výsledek této zkoušky se bude vztahovat i ke škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě.
- Pro uchazeče, kteří uvedli naši školu v přihlášce na prvním místě, pošleme pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním.
- Pro uchazeče, kteří uvedli naši školu v přihlášce na druhém místě, pošleme emailem identifikační kód, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
- O přijetí či nepřijetí ke studiu se bude rozhodovat podle platných kritérií, které zůstávají beze změny.
- Výsledky přijímací zkoušky obdrží škola 7. kalendářní den po jejím konání, následující den budeme vydávat rozhodnutí.
- Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, po této lhůtě nárok na přijetí zaniká.
- Pro urychlení procesu nelze podávat odvolání proti rozhodnutí, případná volná místa nabídne škola podle výsledkové listiny.