Informace o organizaci vzdělávacích aktivit pro oktávu v období od 11. 5. 2020-29. 5. 2020

Vzhledem k obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků středních škol na vzdělávání, za účelem přípravy k maturitní zkoušce, zveřejňuji v přílohách této zprávy hlavní informace pro její uskutečnění.

Jan Vybíral
ředitel školy

Informace pro žáky

Rozvrh konzultací

Metodika pro ochranu zdraví od MŠMT