Ředitelství

Úřední hodiny v době jarních prázdnin

Oznamujeme, že v týdnu od 17. – 21. 2. bude kancelář školy otevřená v pondělí, středu a pátek, vždy od 8:00 hod. do 12:00 hod. V tuto dobu je tedy možné přinést přihlášku k přijímacímu řízení.

Navštíví nás FabLab!

Více informací zde:  FabLab

Poděkování organizátorům a dárcům školního plesu

V pátek 17. 1. 2020 se v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích uskutečnil 21. ples Gymnázia Židlochovice. Ples byl jako obvykle zahájen slavnostní polonézou žáků gymnázia. Za organizaci a podporu bychom rádi poděkovali všem organizátorům z řad členů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, učitelům a žákům školy. Naše velké poděkování samozřejmě také patří všem dárcům, kteří přispěli do plesové tomboly, jejichž seznam naleznete v příloze. Těšíme se na další setkání!Dárci do tomboly školního plesu

Den otevřených dveří

Gymnázium Židlochovice pořádá dne 14. 1. 2020 pro zájemce o studium od 14. hod. do 18. hod. Den otevřených dveří. Kromě prohlídky školy si můžete promluvit se studenty i učiteli a v 16. hod. proběhne beseda s vedením školy, na které budeme informovat o přijímacím řízení. Všechny srdečně zveme!

Pozvánka na společenský ples Gymnázia Židlochovice

pozvanka_ples

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přijměte prosím pozvání na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 19. 11. 2019 od 16.00 hod. V návaznosti  pak můžete počítat s poskytováním informací o prospěchu a chování u jednotlivých vyučujících. K dispozici pro případné konzultace bude také Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice.

Začátek školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v posledním prázdninovém týdnu budou úřední hodiny od středy 28. 8. do pátku 30. 8. od 9.00 hod. do 11.00 hod. První školní den nás čeká v pondělí 2. 9. 2019, žáci se dostaví do školy v 8.00 ráno a proběhne pouze jedna úvodní hodina.

Pomůcky pro žáky 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, v přiložených dokumentech naleznete předběžné seznamy školních pomůcek do jednotlivých tříd pro nový školní rok. Případné další pomůcky se budou řešit s vyučujícími jednotlivých předmětů na začátku školního roku.
Pomůcky prima
Pomůcky sekunda
Pomůcky tercie
Pomůcky kvarta
Pomůcky kvinta
Pomůcky sexta

Pomůcky septima

Pomůcky oktáva

 

Letní prázdniny 2019

Přejeme všem žákům školy krásné a zasloužené prázdniny! Úřední hodiny během prázdnin budou od 8.00 hod. do 12.00 hod. ve dnech 10. 7., 7. 8. a 21. 8. 2019.

Informace pro rodiče budoucích primánů

Vážení rodiče našich nových žáků,

zveme vás na společnou schůzku, která proběhne v úterý 18. 6. 2019 od 17.00 hod. v budově školy. Předmětem schůzky bude poskytnutí informací k hladkému průběhu začátku studia vašich dětí na gymnáziu.