Poděkování organizátorům a dárcům školního plesu

V pátek 17. 1. 2020 se v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích uskutečnil 21. ples Gymnázia Židlochovice. Ples byl jako obvykle zahájen slavnostní polonézou žáků gymnázia. Za organizaci a podporu bychom rádi poděkovali všem organizátorům z řad členů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, učitelům a žákům školy. Naše velké poděkování samozřejmě také patří všem dárcům, kteří přispěli do plesové tomboly, jejichž seznam naleznete v příloze. Těšíme se na další setkání!Dárci do tomboly školního plesu