Ředitelství

Výsledky přijímacího řízení do primy 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky přijímacího řízení do primy 2019/2020

Poděkování

V pátek 22. 2. 2019 se v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích uskutečnil 20. výroční ples Gymnázia Židlochovice. Ples byl zahájen slavnostní polonézou žáků gymnázia. Příjemnou taneční a společenskou atmosféru hudebně zaštítila skupina MODUL a další kulturní vystoupení. Za organizaci a podporu bychom rádi poděkovali všem organizátorům z řad členů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, učitelům a žákům školy. Naše velké poděkování také patří všem dárcům, kteří jakkoli přispěli do plesové tomboly. Věříme, že obdobná příjemná společenská atmosféra nás všechny čeká i za rok na dalším plese naší školy.

Školní kolo zeměpisné olympiády

V průběhu prosince a ledna proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 124 žáků. V kategorii A zvítězila Nela Andrýsková (prima), v kategorii B Vojtěch Kocman (sekunda), v kategorii C zvítězil Petr Hodinský (kvarta) a v kategorii D Jan Procházka (S) z oktávy. Vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast. Kompletní výsledková listina bude zveřejněna na nástěnce v učebně zeměpisu.

Příspěvek SPGŽ na rok 2019

Vážení rodiče, od 1. ledna 2019 je již možno hradit příspěvek SPGŽ na rok 2019. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Příspěvek SPGŽ na rok 2019

 

Den otevřených dveří

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace srdečně zve všechny zájemce o studium, jejich rodiče a ostatní veřejnost na den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 13.00 hod. do 18.00 hod. v prostorách školy. Informativní schůzka pro zájemce o studium a jejich rodiče s vedením školy  se uskuteční v 16.00 hod. v učebně matematiky.

Hovorové hodiny

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na hovorové hodiny, které se uskuteční dne 10. 1. 2019 od 16.30 hod. do 18.00 hod. Během hovorových hodin můžete individuálně konzultovat s jednotlivými vyučujícími prospěch a chování žáků.

Vánoční besídka

Poslední školní den před Vánocemi v pátek 21. 12. 2018 se bude v sokolovně od 9 hod. konat vánoční besídka. Všichni jsou srdečně zváni a těšit se můžete na vystoupení tříd i jednotlivců. Krásné Vánoce!

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přijměte prosím pozvání na třídní schůzky, které se budou konat dne 22. 11. 2018 od 16.00 hod. do 18.00 hod. Po setkání s třídními učiteli se samozřejmě můžete informovat i u ostatních učitelů. V rámci třídních schůzek proběhne také od 17.00 hod. schůzka Shromáždění delegátů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice.

Exkurze na PřF MU

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity

Ve čtvrtek 1. listopadu se vybraní žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze na Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pro žáky byl připraven velmi pestrý program. Nejdříve se studenti dozvěděli informace o studiu a přijímacím řízení, dále pro ně byla připravena vzorová přednáška na téma vulkanismus jako přírodní hrozba a praktické cvičení na stejné téma. Program pokračoval prohlídkou areálu fakulty. Studenti navštívili mapovnu, prošli se geoparkem u fakulty a celá exkurze byla zakončena v knihovně.
Jménem školy všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci v průběhu celé akce a RNDr. Vladimíru Herberovi, CSc. z Geografického ústavu za přípravu programu.
Kateřina Žáková

exkurze-na-prirodovedeckou-fakultu-masarykovy-university

Stravování

Stravování žáků bude ve školním roce 2018/2019 zabezpečeno školní jídelnou ZŠ Židlochovice. Bližší informace pro registraci:

http://www.zszidlochovice.cz/skolni-jidelna/