Školní kolo recitační soutěže

Děkujeme všem účastníkům, vítězům blahopřejeme. Výsledky.